реферат по география

Ланшафтознание – Реферат за ландшафта

Категория: Реферати

РАЗВИТИЕ НА ЛАНДШАФТОЗНАНИЕТО
Твърде условно е делението на ландшафтта на обратими и необратими изменения.защотото напълно обратими изменения не съществуват.При дълговременни изменения ,ние съзнателно се абстрахираме от непрекъснатите бавни изменения на процесите, които протичат в ландшафтта. Този процес по трудно се забелязва при ярко и ясно изразени циклични смени в ландшафта. Винаги след всяко Анарушение на структурата [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 652 думи.

Релеф на Земята

Категория: Реферати

Релефът е навсякъде около нас. Знанията за него разкриват сложния характер и разнообразието на заобикалящата човека природна среда,резултат от тясното съприкосновение, взаимосвързване и взаимопроникване на географските компоненти.
При изучаване на континентите(6-8 кл.) знанията за отделните компоненти се разши-ряват,задълбочават,конкретизират,разкриват се знания за закономерностите в строежа на деференциацията на географската обвивка.Тя е физикогеографски коплекс,в [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,052 думи.

Реферат за Китай

Категория: Реферати

Площта на Китай е 9 571 300 кв.км. Населението е 1 298 847 000 души на кв.км. на север, запад и юг Китай граничи с 14 страни, а на исток има широк излаз на Тихия океан. Бреговата линия е с дължина 14 500км. Огромната територия на страната е с изключително разнообразен релеф. Китаи има огромни [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 264 думи.

Австралия

Категория: Реферати

Ⅰ.Увод.
Ⅱ.Изложение:
-1.Географско положение;
-2.Природни ресурси;
-3.Население;
-4.Водещи отрасли;
-5.Туризъм;
-6.Водещи градове;
-7.Примерен маршрут, чрез който ще ви
представя градовете на Австралия.
Ⅲ.Заключение.
Ⅰ.Увод:
Избрах Австралия, защото тя е едиснтвеният контитент-държава.Няма сушева връзка с нито един от континентите на Земята.
Ⅱ.Изложение:
Ⅱ.1
➊ Георафско положение-Австралия е разположена изцяло в южното полукълбо и същевременно изцяло във водното полукълбо, “на изток от Гринуичкия меридиан”¹.
➋ Австралия е май-малкият контитент на земното кълбо и [...]

Етикети:

Този материал съдържа 2,301 думи.

Реферат – Зеленчукови култури от сем. Бобови

Категория: Реферати

Зеленчукови култури от сем. Бобови (Fabiaceae). Произход, разпространение, стопанско и биологично значение, биологични изисквания, производствени направления и технологии на отглеждане.
Към семейство Бобови (Fabiaceae) принадлежат голям брой видове и вариетети културни растения, използвани в зеленчукопроизводството. Тук спада Phaseolus vulgaris, Pisum sativum и Vicia faba.
Зелен фасул Phaseolus vulgaris
Произход на зеления фасул.
Зеленият фасул има два центъра на произход [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 3,134 думи.

Градинарство – реферат

Категория: Реферати

Градинарството е специфичен и особено важен отрасъл на българското селско стопанство, отличаващ се със редица характерни особености, всяка от които подчертава неговия по-интензивен характер .
За разлика от останалите форми на земеделие, градинарството обръща внимание на ограничена група растения, а не върху цялата съвкупност от всички земеделски растения. Докато земеделските произведения служат за хората и за [...]

Етикети: , , , , , ,

Този материал съдържа 1,615 думи.

Трагедията в Чернобил – реферат

Категория: Реферати

Преди 22 години една човешка грешка, породена от неопитност и немарливост, преобръща представите на човечеството за опасността от огромната сила, която се крие в ядрения разпад.
Аварията в Атомната електроцентрала в Чернобил, днешна Украйна, през 1986г. се превръща в най-голямата катастрофа в историята на ядрената енергетика.
Стотици хиляди хора са подложени на радиоактивно облъчване, което предизвиква смъртоносни [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,883 думи.

Евроинтеграцията – реферат

Категория: Реферати

Идеята за Обединена Европа някога е била само мечта в главите на философи и мечтатели. Виктор Юго, например, си е представял едни мирни „Обединени Европейски щати“, вдъхновявайки се от хуманистичните идеали. Мечтата е била поразена от двете ужасни световни войни, които опустошават континента през първата половина на 20. век.
Но от развалините на Втората световна война [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 3,340 думи.

Геополитика – реферат

Категория: Реферати

С географския ареал (географската зона и условия) мнозина представители на политическата мисъл са се опитвали да обясняват „националния характер“, да обосновават съществуващите или желани национални и международни общности или международни конфликти. Както се знае географското положение не се избира (поне след Великото преселение на народите) и затова всяка държава е принудена да се съобразява с [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 5,618 думи.

Реферат – Методология на разработка на стратегията на развитие на даден район

Категория: Реферати

Стратегията се явява съществен елемент при управлението. Тя представлява процес на вземане на решения относно бъдещи събития. При нея може да се наблюдава взаимодействие между идеите и действията.
Прехода към пазарна икономика налага разработването на регионални стратегии, които се извършват на макроравнище (национално и транснационално) и микроравнище (област;община;райони и кметства). Това произтича от новата ситуация, при [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 562 думи.