реферат по география

Реферат – Регионална политика

Категория: Реферати

Регионалната политика се провежда в сътрудничество между местните и националните, централни органи и конфедеративни органи. Чрез методите и подходите, присъщи на регионалната политика те осъществяват комплекс от законодателни, изпълнителни, административни и икономически мероприятия, насочени към общото развитие на териториалните системи. Важно място в управлението чрез регионалната политика се отрежда на икономическите райони и икономическото райониране.
Регионалната [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 1,095 думи.

Реферат: Глобализацията – тревоги и надежди

Категория: Есета

1.Идеята за глобалност.
Маршал Маклуън го използва още пре 1962 г. в смисъл,че електронните медии превръщат света в “глобално село”.Но за глобалност и глобализация започва да се говори особено интензивно едва към края на 80-те години на ΧΧ век.
Рухването на Берлинската стена като символ на разпада на противостоящите си политически,идеалогически е военно “западен” блок допринася съществено [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 838 думи.

Курсова – Чуждестранни инвестиции в област Ловеч

Категория: Курсови работи

I.Характеристика на област Ловеч
Област с административен център гр. Ловеч е включена в Северен Централен Район за Планиране(СЦРП). От административна гледна точка включва общини: Ловеч Априлци, Летница, Луковит, Троян, Тетевен, Угърчин и Ябланица.Разпределението на общините и населението е неравномерно. Населението е 163 342 жители.
Като водещи икономически отрасли за областта се очертават производството на хранителни продукти, напитки [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 3,640 думи.

Реферат: Дунавска равнина – физическа и стопанска характеристика

Категория: Реферати

Дунавската равнина заема земите между р. Дунав и най- северните гънки на Старопланинската област(Предбалкана).На запад се ограничава от долното течение на р. Тимок, a на изток достига до брега на Черно море. Тя е част от обширната Долнодунавска низина, разположена между Карпатите и Стара планина. Докато на запад ширината й е от 25 до 30 [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 456 думи.

Реферат – Биоразнообразие в Северното и Южното Черноморие

Категория: Курсови работи

Този район се простира като ивица край Черно море, с широчина приблизително от 10 до 30 km, в която се проявява най-силно черноморското климатично влияние. Количеството на вале­жите нараства от север към юг (от 450 mm/r. при Балчик до 700 mm/, г. на юг от Бургас, където разпределението им добива субмедите-рански характер), а наред с [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 2,729 думи.

Курсова: Ливан – Феникс в Близкия Изток

Категория: Курсови работи

Пълно наименование на държавата е Ливанска република.
Страната е разположена на източното крайбрежие на Средиземно море с брегова линия 240 км. Територията й е 10 452 кв. км. Граничи (в км) със Сирия – 359, и Израел – 79. Релефът е предимно планински с най-висока точка в Ливанските планини – 3 088 м. На изток [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 3,240 думи.

Правата на човека – реферат

Категория: Реферати

Темата за правата на човека е актуален въпрос, който надживя епохи, форми на държавни управления и политически режими. Няма общество, което да е намерило решение, а още по-малко – практическо приложение, което да удовлетвори пълноценно гражданите. Реализацията на принципа за господство на правото изисква преодоляване на стереотипи и идеологически наслоения, които препятстват бързите изменения [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 2,022 думи.

Реферат – Турция и евентуалното й присъединяване към ЕС

Категория: Реферати

Разширяването е една от най-успешните политики на Европейския съюз (EС) и мощен инструмент на външната политика. Зоната на мир и демокрация на европейския континент се разширяваше прогресивно и от 6 вече включва 25 държави, през 2007 г. към нея се очаква да се присъединят България и Румъния, а преговорите за членство на Турция и Хърватия [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,915 думи.

Евроинтеграция – реферат

Категория: Реферати

В дискусиите за бъдещето на Европа, регионите са заемали все по-централно място още в началото на 90-те години на миналия век. Европейският регионализъм от 90-те (новият регионализъм) е описван като модернизиращ и напредничав, за разлика от „стария” регионализъм, характеризиращ се с неговия „провинциализъм, и в неговите рамки със социален и културен дневен ред, където претенциите [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 1,717 думи.

Япония – реферат

Категория: Реферати

Япония е развита в стопанско отношение страна. По брутен национален продукт отстъпва само на САЩ, но в редица отношения я превишава. На страната се пада 10 % от промишленото производство на света.
Въпреки поражението й през Втората световна воина, когато нейните градове бяха разрушени от въздушни бомбардировки тя бързо се съвзе и далеч надмина довоенното равнище [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 2,494 думи.