съчинение по литература

Есе: Човекът – мислеща тръстика

Категория: Есета

Човекът е само мислеща тръстика,
най-крехкото нещо в природата,
но той е мислеща тръстика.
Блез Паскал
Някога, далече в мрака на времето, едно слабо, беззащитно същество е стояло в топлата нощ и с тревога се е вслушвало във всеки шум. Над него – в тъмносиния небосвод са трептели милиарди светлинки, разливала се е млечна мъглявина и там в нея [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 503 думи.

Българският език – национална ценност (ЛИС)

Категория: Литературно интерпретативно съчинение

Одата „Българският език” от Иван Вазов е патетична възхвала на родното слово и откроява неразривната му връзка с изторическата съдба на народа.
Още в началните стихове на творбата поетът влиза в ожесточен спор с хулителите на родната реч и категорично отхвърля несправедливите им нападки. Той възхвалява нашия език като висша национална ценност, благодарение на която се [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 475 думи.