доклад по биология

Курсова работа – Земеделието в планинските и полупланинските райони

Категория: Курсови работи

1. Въведение
Години наред земеделието е било нещо повече от основен поминък по българските земи. То е било традиция и начин на живот. Много често от развитието и особеностите на селското стопанство се е решавала съдбата на човек, а понякога и на цели родове.
В днешно време нещата не стоят по този начин. Съществуват занаяти, които са [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 3,885 думи.

Зелен фасул – реферат

Категория: Реферати

Зеленчукови култури от сем. Бобови (Fabiaceae). Произход, разпространение, стопанско и биологично значение, биологични изисквания, производствени направления и технологии на отглеждане.
Към семейство Бобови (Fabiaceae) принадлежат голям брой видове и вариетети културни растения, използвани в зеленчукопроизводството. Тук спада Phaseolus vulgaris, Pisum sativum и Vicia faba.
Зелен фасул – Phaseolus vulgaris
Произход на зеления фасул.
Зеленият фасул има два центъра на [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 8,077 думи.

Реферат – Зеленчукови култури от сем. Бобови

Категория: Реферати

Зеленчукови култури от сем. Бобови (Fabiaceae). Произход, разпространение, стопанско и биологично значение, биологични изисквания, производствени направления и технологии на отглеждане.
Към семейство Бобови (Fabiaceae) принадлежат голям брой видове и вариетети културни растения, използвани в зеленчукопроизводството. Тук спада Phaseolus vulgaris, Pisum sativum и Vicia faba.
Зелен фасул Phaseolus vulgaris
Произход на зеления фасул.
Зеленият фасул има два центъра на произход [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 3,134 думи.

Въздухът в България – реферат

Категория: Реферати

Решение на Министерски съвет от 1994 г., на база подадена информация от НАСЕМ, обяви 14 региона в страната като “горещи точки”. В списъка бяха включени Кремиковци и Перник – развиващи черна металургия; Кърджали, Златица-Пирдоп, Пловдив-Асеновград – цветна металургия; Девня, Враца, Димитровград – химическа промишленост; Плевен, Бургас – нефтохимическа промишленост; Златна Панега, Димитровград – циментова промишленост; [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 979 думи.

Реферат – Рекултивация на земната повърхност, нарушена и замърсена от геологопроучвателни и минни дейности

Категория: Реферати

Рекултивацията на нарушените от човешката дейност и природните сили земни площи е комплексна дейност, целяща възстановяването на нарушените земи с цел бъдещото им рационално позлване, както и подобряване на условията на околната среда свързани с интересите на обществото. Рекултивационните процеси са насочени не само към възвръщане функциите на нарушените и замърсени почви към селскостопанските и [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,281 думи.

Реферат – Детска и диетична кухня

Категория: Реферати

Методите за обработка на хранитлните продукти и за производството на ястия за деца значително се различаватот методите за обработка на ястия за рационално хранене.Това се обяснява с особеностите на стомашно-чревната система и сас своебразното храносмилане на кармачетата.
В кулинарните изделия за кармачета до 4-месечна въ зраст от захарите се съдържа само лактоза.От 5
-6месечна вазраст започват да [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 1,779 думи.

Скелетът – реферат

Категория: Реферати

Скелетът изпълнява опорна функция, двигателна и защитна функция. Опорната функция се изразява в това, че скелетът поддържа всички органи, двигателната функция – в това, че костите изпалняват ролята на лостове при съкращаване на мускулите, а защитната функция – в предпазването на вьтрешните органи, които се намират в костни кухини (напр. мозька, сетивните органи, сьрцето, белите [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 320 думи.

Пойнтерът – реферат

Категория: Реферати

Точният прозход на поинтера не е изцяло ясен. Възможно е да произлиза както от испанските, така и от континенталните поинтери. Това, което е сигурно e, че английскят понтер датира от 1600 год., когато е размножаван на британските острови, за да служи за “показалец” на ловзите по време на лов. Тези ранни кучета били използване по [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,664 думи.