есе по икономика

Есе – Еволюция на средата след закриване на рудодобива

Категория: Есета

През последните години на територията на страната усилено се заговори за затварянето на нерентабилните рудници. Такъв бе и случаят в моя град. Аз съм от Рудозем. Както подсказва името сред основните отрасли в региона е рудодобива – икономиката е резултат от развитието на дейностите, свързани с експлоатацията най-вече на оловно-цинковата руда и свързаната [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 686 думи.

Реферат – Пазарът и справедливата цена в средновековната интерпретация

Категория: Реферати

Пазарът през средновековието се е влияел изключително и главно от християнската църква и нейните догми,и канони.В началото търговията и особено едрата,както и лихварството са били отхвърляни,като нечестиви занимания,имащи за цел да трупат пари за сметка на обикновените хора.Според Августин Блажени излишъците над личните потребности трябва да се дават за милостиня,а не да бъдат използвани [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 249 думи.

Реферат – До каква степен Ксенофонт и Аристотел отговарят на въпроса за съизмеримостта на стоките

Категория: Реферати

В икономическото съзнание на Ксенофонт има противоречивост.От една страна той е привърженик на [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 425 думи.

Коментар на главата „За разделението на труда“ от книгата „Богатствотo на народите“

Категория: Реферати

В първата глава на книгата „Богатството на народите“ на Адам Смит,се разглежда въпроса за разделението на труда.Според него именно разделението на труда има основна роля за огромното увеличение на производителната сила на труда.Несъмнено за ерата на манифактурното производство,дори и най-простото разделяне на операциите е давало значителни резултати.Смит е дал примери за по-лесното визуализиране на нещата.Той [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 776 думи.

Реферат – „СЕПА – проект за създаването на единна европейска платежна система“

Категория: Реферати

С въвеждането на евровите банкноти и монети през 2002 г., на клиентите бе предоставена възможността да извършват касови плащания в Еврозоната, използвайки единната валута. Следващата стъпка е възможността за извършване на безналични плащания в Еврозоната, чрез използване на само една банкова сметка и спазване на единни общи правила и процедури, независимо от местоположението в рамките [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 4,360 думи.