курсова по география

Курсова – Чуждестранни инвестиции в област Ловеч

Категория: Курсови работи

I.Характеристика на област Ловеч
Област с административен център гр. Ловеч е включена в Северен Централен Район за Планиране(СЦРП). От административна гледна точка включва общини: Ловеч Априлци, Летница, Луковит, Троян, Тетевен, Угърчин и Ябланица.Разпределението на общините и населението е неравномерно. Населението е 163 342 жители.
Като водещи икономически отрасли за областта се очертават производството на хранителни продукти, напитки [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 3,640 думи.

Япония – реферат

Категория: Реферати

Япония е развита в стопанско отношение страна. По брутен национален продукт отстъпва само на САЩ, но в редица отношения я превишава. На страната се пада 10 % от промишленото производство на света.
Въпреки поражението й през Втората световна воина, когато нейните градове бяха разрушени от въздушни бомбардировки тя бързо се съвзе и далеч надмина довоенното равнище [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 2,494 думи.

Реферат – Проблеми и тенденции на развитие на туризма във Франция

Категория: Реферати

Природногеографската среда на Франция и разнородното и стопанство, селищата, културните забележителности я правят една от най-интересните туристически страни в света.Никоя друга страна няма толкова благоприятни условия за морски туризъм, существуващ почти през цялата година и наред с това обширната територия на Франция включва част от най-високите и обширни планини в Европа-Алпите и Пиренеите, както и [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 4,247 думи.