курсова по социология

Социология – лекции

Категория: Лекции

Въведение в социологията
1. Понятието социология, възникване на науката и особености в нейното развитие.
Пръв който използва понятието социология е френският философ позитивист Огюст Конт /1798 – 1857/ в четвърти том излязъл 1839 година, на неговото шест томно произведение “Курс по позитивна философия” той използва понятието социология и затова преобладаващата част от социолозите го приемат за баща [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 11,317 думи.

Реферат – Общи методи на социалната работа

Категория: Реферати

№ 1
Общи методи на социалната работа – социално интервю, социална консултация, посредничество
Методологията е учение за основните принципи на научния метод за познаване на света. Методът е съвкупност от определени принципи и норми, от които следва да се извършват социалните изследвания. Методът на социална работа представлява форма на теоретическо и практическо усвояване на действителността, изхождащо от [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 1,365 думи.

Курсова работа – Социологически аспекти на здравния мениджмънт

Категория: Курсови работи

Здравеопазването е важна част от обществената действителност и елемент на социологическата система на обществото.Неговото място,взаимовръзки и взаимозависимости се виждат най – добре,когато се разглежда в рамките на тази система.
По своята същност здравният мениджмънт представлява сфера на интердисциплинарно взаимодействие на редица обществени науки с медицината.Социологията е една от тях.
Социологическият подход се използва,когато се изучават социологически взаимовръзки [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 680 думи.

Курсова: Ново митопроизводство. Проектът за българска национална доктрина

Категория: Курсови работи

“Всяка трайна човешка общност има нужда от вяра в същностната си справедливост”
Мотото на настоящата работа далеч няма за цел да предреши това, което ще се случи (или се надяваме да се случи) по-долу в изложението. Както и самият Бъргър подчертава и пояснява, “това древно прозрение в по-голяма или по-малка степен имат предвид социалните учени с [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 2,650 думи.