реферат за рекламата

Връзката между творчество и ефективност в ПР – Реферат

Категория: Реферати

„Връзката между творчество и ефективност в ПР”
„Човекът дължи своя успех на своята креативност.А никой не се съмнява в нуждата от успех.„- твърди международно признатият авторитет Едуард Де Боно.
„Креативност” е често впрягана дума, която свободно се носи из ПР средите, без обаче да се замисляме, какво всъщност означава или как може да бъде постигната.
Скорошни проучвания сочат, [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 1,952 думи.

Използване на Туитър в рекламна агенция – Реферат

Категория: Реферати

ИЗПОЛЗВАНЕ НА TWITTER В РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ
Според последни проучвания, микро-блог платформата Twitter наброява над 50млн. потребители. Тя предлага платформа за публикуване на неограничен брой съобщения с дължина до 140 символа. Стартирала като проект през март 2006г, днес тя е 3тата по големина социална мрежа в света. Само за година- от февруари [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 2,720 думи.

Реферат – Блогът като инструмент на ПР

Категория: Реферати

Блогът като инструмент на ПР
Социалните медии представляват демократизация на информацията, превърнала хората от пасивни читатели в издатели. Това е промяната на разпространяващият механизъм, от „един към много”, към „много към много”, основавайки се на разговорите.
Блогът, като част от социалните медии, е вид уебсайт, които съдържа най-често лични мисли и предлага новини по актуални и всевъзможни [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 723 думи.

Цели на рекламата – Реферат

Категория: Реферати

Рекламата е всяка платена форма за представяне и лансиране на идеи, стоки или услуги от страна на явен спонсор. При разработването на рекламна кампания се започва от идентифицирането на целевия пазар и
мотивите на купувачите. Основните пет жизненоважни решения са
1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕКЛАМНИТЕ ЦЕЛИ
Рекламните цели могат да бъдат класифицирани в зависимост от това
дали целта е да [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 1,065 думи.

Печатна реклама – Реферат

Категория: Реферати

“РЕКЛАМА” – Основни инструменти на интегрираните маркетингови комуникации на издателството
Книгопечатането, освен че е най-важната предпоставка за формирането на новото средство, а именно “печатната реклама”, се е превърнало в крупен потребител на рекламни материали и услуги.
Рекламата е динамична и бързо трансформираща се сфера на човешката дейност.
Рекламата търпи промени. Всичко, което описва рекламата, което е в нейната [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,870 думи.

Реферат – Реклама, ПР и маркетинг

Категория: Реферати

Същност на рекламата
Почти всеки човек днес се сблъсква с реклама под някаква форма.
Навсякъде и по всяко време хората са засипвани с хиляди обяви, афиши, брошури, дипляни, рекламни вести, покани, филми, плакати, независимо от това дали ги забелязват и дали им обръщат внимание, или ги търсят сами. Те не винаги осъзнават, че прочетеното, чутото, видяното представляват [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 734 думи.