реферат по екология

Курсова работа – Методи за подобряване на зимния дъб

Категория: Курсови работи

Република Италия e държава в Южна Европа. Страната е разположена на Апенинския полуостров, о-вите Сицилия, Сардиния и редица малки острови. Има площ от 301.3 хил. кв. км. Граничи (в км) с Франция – 515, Швейцария – 718, Австрия – 415, Словения – 218, Сан Марино – 70 и има брегова линия от 5 599 км, [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 16,793 думи.

Реферат – журналистика и екология

Категория: Реферати

СТАТИЯ
БУРГАСКОТО ЕЗЕРО ВАЯ – ЧАСТ ОТ ОВМ В ЕВРОПА
В миналото Бургаското езеро е бил най-високопродуктивният водоем в България. От него са добивани стотици тонове риба, раци, дивеч. С построяването на Нефтохимическият комбинат край Бургас то загубва до голяма степен голямото си стопанско значение.
Бургаското езеро Вая е най-голямото естествено езеро в България. Неговата дължината достига [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 3,062 думи.

Реферат – Рекултивация на земната повърхност, нарушена и замърсена от геологопроучвателни и минни дейности

Категория: Реферати

Рекултивацията на нарушените от човешката дейност и природните сили земни площи е комплексна дейност, целяща възстановяването на нарушените земи с цел бъдещото им рационално позлване, както и подобряване на условията на околната среда свързани с интересите на обществото. Рекултивационните процеси са насочени не само към възвръщане функциите на нарушените и замърсени почви към селскостопанските и [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,281 думи.

Реферат – Основи на екологията

Категория: Есета

Човечеството, при своето развитие в течение на хилядолетията, никога не е поставяло себе си в такава огромна заплаха за своето съществуване, както с разрушаването на природната среда – жизнената среда, в която съществува. Природата осигурява ресурси за живота и развитието на човека, но отпадъците от тяхната обработка и употреба се натрупват и неимоверно много разрушават [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 2,815 думи.

Есе – Икономическото развитие и околната среда

Категория: Есета

Замисляли ли сте се някога за природата и за това каква част от нашия живот е тя? Или по-скоро замисляли ли сте се за това каква част сме ние от природата? Осъзнавате ли, че заобикалящото ни природно разнообразие заема огромна част от ежедневието ни, а за сметка на това ние, хората, сме една прашинка от [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 643 думи.

Реферат – Възможности за подобряване на околната среда в Елхово

Категория: Реферати

Най-сериозният световен проблем, който стои за разрешаване от човечеството през XXI век, е екологичният. В резултат от действията на човека в обкръжаващата го околна среда (почва, вода, въздух, растителни и животински видове) настъпиха дълбоки проблеми с редица отрицателни последствия. Човечеството е изправено пред дилемата: или да съхрани природните дадености, за да оцелее, или ще настъпи [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 1,864 думи.

Реферат – Глобални проблеми на опазването на околната среда

Категория: Реферати

Природата е изключително богата и много точно балансирана. Делни малки условия води до големи изменения на други условия като при това може да се достигне до изчезването на цели биологични видове, дори да се подстави под заплаха съществуването на живота. Такива глобални последици за планетата са :
1. парников ефект;
2. разширяване на озоновия слой;
3. киселинни дъждове;
4. [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 9,545 думи.

Реферат – Глобални екологични проблеми на нашето съвремие

Категория: Реферати

1. Кратко представяне на основните екологични проблеми
Всяко историческо време има своите съдбоносни проблеми. Днешните имат една особеност-глобални са и засягат пряко цялото човечество, цялата цивилизация. И кой е най-големият проблем? – Екологичният проблем-реално следствие от взаимодействието между обществото и природата-той е израз на противоречивия характер на това взаимодействие, обект на научен анализ и изследване, индикатор [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 4,067 думи.

Реферат – Екологични рискове, следствие от човешката дейност

Категория: Реферати

Планетата Земя съществува от близо 3 млрд. години, през които бавно, еволюираики живите организми са се приспособявали към околната среда. Преди около 55 млн. години на земята се появява човека и развиваики се започва да влияе на околната среда с цел да я направи по благоприятна за него.
Предпоставките за риска от природата на човека са [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 1,157 думи.

Реферат – Глобалните екологични проблеми и опазването на околната среда

Категория: Реферати

Глобалната екология е интегрална, интердисциплинарна наука за най-общите закони на структурно-функционалната организация на биосферата, т. е. на законите на биопродуктивността и хомеостаза, и движението на материята и потока на енергията, и информацията по екологичните трофични вериги, мрежи и пирамиди в нея.
При определянето на биосферата ние я възприемаме като единна планетарна екосистема. Това в действителност е [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 3,413 думи.