реферат по екология

Устойчиви органични замърсители – реферат

Категория: Реферати

І.Въведение
Устойчивите органични замърсители (УОЗ) са токсични химични вещества, които трудно се разграждат,
натрупват се в организмите и по хранителната верига ,се пренасят
във въздуха, водата и чрез мигриращите биологични видове през международните граници.Отлагат се далече от мястото на тяхното
изпускане и с голяма вероятност могат да предизвикват неблагоприятни последици за човешкото здраве или околната среда.
Най-често те [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 4,699 думи.