реферат по психология

Реферат – Мит ли са свестните мъже в България

Категория: Реферати

Мит ли са свестните мъже в България
(психологическо наблюдение върху един непознат)
Мъжете са стари ловци още от древността,въпреки усилията на нас жените да ги закачим като безопасни игли за полите си, те обичат да правят секс и да бягат.
Но дали всички са такива? Дали някъде там няма някой за който да си кажеш-„Той е мъжът [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 1,240 думи.

Мотивация на поведението – Реферат

Категория: Реферати

Мотивацията е движеща сила, която стои зад всички действия на индивида. Тя включва целева насоченост на поведението и изисква получаването на пряка и своевременна връзка между целенасочените действия и постигнатите резултати. Крайният резултат винаги има субективно значение и психологическа ценност. В психологията, мотивацията се отнася до начало, посока, интензитет и постоянство в поведението, желание и [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 1,628 думи.

Общуването – реферат

Категория: Реферати

В процеса на общуването могат да бъдат изпозвани разнообразни видове, форми и средства на общуване.Добре е да се познават техните особености, начин на използване, комбинацийте между тях за да се оползотворят в максимална степен възможностите им.
Видовете общуване се определят по различни признаци: съобразно целта на общуването; съдържанието на информацията; начина на осъществяване; средствата, който се [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 1,092 думи.

Реферат по Психология на Кризиса на тема „Психична криза“

Категория: Реферати

С ъ д ъ р ж а н и е:
1. Въведение
2. Дефиниция за криза
* Класическата дефиниция на Каплан за криза
* Дефиниция на кризата като възможност за развитие и израстване
3. Механизми за справяне на личността с кризата
4. Видове кризи
5. Събития – причини за криза
6. Основни етапи в протичането на кризата
7. Възможни изходи от кризата
8. Балансиращи фактори [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 4,046 думи.

Реферат – Умението да слушаме

Категория: Реферати

Дейвид и Елън се учат да работят с автоматичен трион в класа по дървообработване. Докато Господин Бартън демонстрира, Елън си мисли:
“Това ще е забавно. Ще мога да си направя поставка за стереото. Може би ще е най-добре да слушам внимателно, иначе нищо няма да разбера.”
Колко внимателно слушате? Как може да се научите да слушате по-добре?
В [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 4,457 думи.

Невербална комуникация – реферат

Категория: Реферати

УВОД
Много често в обикновения живот, а и в професионална сфера това, което не може да се постигне чрез думи, става възможно чрез жестове, погледи, усмивки, мимики, пози на тялото или с други думи с помоща на невербалната комуникация. Особенно е значението и в бизнеса, където времето наистина е пари и където изготвянето на информация, нейната [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 6,267 думи.

Подготовка на презентация – реферат

Категория: Реферати

I. Основни принципи на презентацията
Презентациите са мощно средство за предаване на послание на група от хора. Те могат да се използват за да се убеди аудиторията да предприеме определена последователност от действия, да й се поднесе някаква информация, да се потърси съпричастност или да се осигури форум за дискусия по противоречиви или предизвикателни идеи.
1. Структура [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 2,605 думи.

Реферат – Правно-социологически проблеми на социализацията на подрастващите

Категория: Реферати

Проблематиката свързана с правната социализация на подрастващите придобива особена актуалност на фона на динамичните процеси на обществено-политическата промяна.Тя води до нарастване на различните форми на социалната девиация. Различните форми на социалната девиация, а тя засяга именно младите хора. За това въпросът свързан с адаптацията на младото поколение се поставя в центъра на нещата.
Във връзка с [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 838 думи.

Психоанализа в литературната теория – реферат

Категория: Реферати

Литературата като психоанализа заема от общата или клинична психоанализа следните възлови идеи: преди всичко четири от идеите на Зигмунд Фройд – създателят на психоанализата:

Идеята за несъзнаваното

Фройд представя отношението съзнателно – несъзнателно чрез фигурата на айсберга. Видимата част на айсберга е аналогия на психичното съдържание на съзнаваното. Потопената под водата част на айсберга по аналогия се [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 1,011 думи.

Реферат – Креативна интелигентност

Категория: Реферати

Когато темата е човешката интeлигентност обществото е твърде фокусирано върху коефициента за интелигентност, който се измерва с тестовете, които отчитат само вербална и математико-пространствена интелигентност. Според Робърт Стърнбърг, подобни тестове, а и повечето академични тестове за постижеия, обикновено се концентрират върху запаметяването на материал, което автора нарича “инертна интелигентност”. За съжаление запомнянето не означава и [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 2,005 думи.