реферат по психология

Езикът на тялото – реферат

Категория: Реферати

Много често в обикновения живот, а и в професионалната сфера, това което не може да се постигне с чрез думи, става възможно чрез жестовете, погледите, усмивките, мимиките, пози на тялото или с други думи- с помощта на невербалната комуникация. Особено е значението й в бизнеса, където времето наистина е пари и където изготвянето на информацията [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 3,275 думи.

Реферат по педагогическа психология

Категория: Реферати

Системата на съвремената психология включва над 30 самостоятелни области и направления – психология на труда, социална психология,медицинска психология и др.Една от главните боласти на психологическата наука е и педагогическата психология, но нетъждествена с разработваната в по-ново време „училищна психология“.
Педагогическата психология е основен клон на психологическата наука за човека.Тя е не само „област на приложната психология, [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 2,151 думи.

Реферат за паметта

Категория: Реферати

1.Същност и характеристики на паметта.
Паметта е централен психичен процес сред познавателните процеси.
Паметта е форма на психично отражение на действителността, изразяваща се в запомняме, съхраняване и възпроизвеждане на опит. Съдържанието на това психично отражение, това са образи на по-рано възприети предмети и явления и свързаните с тях мисли и чувства. Тази възприета в общата [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 2,976 думи.

Реферат по психология

Категория: Реферати

Фройд – „Анатомия на чувствата“
Изготвил: Димитър Пашев,
ІІ-ри курс БЕИ, ф.№056406
Проверил: доц. М.Илиева
Фройд се заема със задачата да определи при какви „любовни условия” хората намират и избират своя обект и как съгласуват изисквания на своята фантазия с действителността. Преди него обясненията на този проблем са давали единствено поетите с техните произведения. Според Фройд поетите с някои [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 662 думи.