теми по история

Реферат – Промени в Западна Европа след Великите географски открития

Категория: Реферати

В периода ХV-ХVII благодарение на смелите експедиции на пътешественици и мореплаватели от много европейски страни била открита и изследвана голяма част от земната повърхност, моретата и океаните.Този период от историята е известен като Великите географски открития.
Но Великите географски открития не били просто авантюристични пътешествия, а имали ясна и конкретна цел. А именно тъй като в [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 2,532 думи.

Реферат – Жените в революционната дейност

Категория: Реферати

В борба против турското владичество през епохата на Българското възраждане наред с мъжете активно участие вземат и плеяда смели и достойни за уважение жени. Те не се боят от нищо и не трепват пред никакви тежки изпитания в името на свободата. Окриляни от светлата вяра на Левски, някой от тях прегръщат делото му и по [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 1,730 думи.

Реферат – Утвърждаване и териториално разширение на българската държава през 9. век

Категория: Реферати

Обединението на славянския и прабългарския етнос, завършило със създаването на българската държава, както и последвалите събития от края на 7 и началото на 8 в. засвидетелствали борбения дух на двете племенни групи и значителния управленчески опит на прабългарите. В стремежите си да завладеят нови територии и да утвърдят властта си над тях първите български ханове [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 6,902 думи.