Реферат за образованието

Младият специалист на бъдещето

Категория: Есета

Всичко започва с въпроса „ С какво искам да се занимавам?”, който възниква, когато наближи абитуриентският бал. В близкото минало (преди около 10-тина години) беше страшно „модерно” да се учат икономически специалности – „Бизнес и финанси”, „Управление на малък и среден бизнес” и прочее.
С развитие на техниката и технологиите, обаче, започна да се усеща все [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 835 думи.

Системи, принципи и методи на възпитание и обучение

Категория: Реферати

Обучението е много по-ефективно и лесно, ако се провежда под формата на игра.
Предлагам следните примери за възприемане и учене чрез състезания и игри:
- събиране на точки. Задълженията вкъщи биха могли да се разпределят между членовете на семейството – така, от една страна, не се натоварват само един или двама души, а битовите задачи не се усещат [...]

Етикети: , , , , , ,

Този материал съдържа 1,588 думи.

Реферат – предучилищно образование в Англия и Италия

Категория: Реферати

След началото на 60те години на века, когато интересът на световната общественост към обучението и развитието на децата от предучилищна възраст се засилва и се поставя въпросът за необходимостта всички деца, независимо от своя социален произход, да се реализират правилно в обществото, предучилищното възпитание в целия свят се намира в непрекъснат възход. Предучилищните заведения разширяват [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 3,541 думи.

Реферат – Теория на елементарното образование

Категория: Реферати

Теория на елементарното образование на Й. Х. Песталоци
1.Увод
Песталоци се ръководи в педагогическата си дейност от твърди и установени принципи, които съставят съдържанието на неговата насоченост, осмислят живота и стремежите му. Като син на дребнобуржоазна Швейцария той живее със свободолюбивите и демократични идеи на класата, от която произхожда, стреми се да облекчи положението й като страдаща [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 7,126 думи.