Реферат по педагогика

Реферат – предучилищно образование в Англия и Италия

Категория: Реферати

След началото на 60те години на века, когато интересът на световната общественост към обучението и развитието на децата от предучилищна възраст се засилва и се поставя въпросът за необходимостта всички деца, независимо от своя социален произход, да се реализират правилно в обществото, предучилищното възпитание в целия свят се намира в непрекъснат възход. Предучилищните заведения разширяват [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 3,541 думи.

Реферат – Теория на елементарното образование

Категория: Реферати

Теория на елементарното образование на Й. Х. Песталоци
1.Увод
Песталоци се ръководи в педагогическата си дейност от твърди и установени принципи, които съставят съдържанието на неговата насоченост, осмислят живота и стремежите му. Като син на дребнобуржоазна Швейцария той живее със свободолюбивите и демократични идеи на класата, от която произхожда, стреми се да облекчи положението й като страдаща [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 7,126 думи.