доклад по литература

Реферат – Българската литература до втората половина на 20. век

Категория: Реферати

1. Старобългарска литература (8 век — 15 век)
Истинското раждане на старобългарската литература започва с официалното приемане на християнството като държавна религия в България. Старобългарската литература е християнска, защото главният подтик за нейното създаване, нейните смисли, образи, послания идват от християнската култура, тя отразява християнския мироглед. Ето защо първите текстове, които възникват на старобългарски език, са [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 1,850 думи.

Мит, религия, фолклор – реферат

Категория: Реферати

1.Всемирно-историческата и културно-историческата концепция за историята
2. Етносът в полезрението на науката
3. Хоморелигиозност
4. Мит и митотворчество
5. Фолклор и фолклористика
6. Мит, религия, фолклор в българската етнокултурна традиция
1.Всемирно-историческата и културно-историческата концепция за историята
Мит, религия и фолклор в картината на света у българите.Трите феномена съществуват отделно.Митологията и религията са два различни феномена, както мит и обредност.Митът мотивира идеологически обреда, [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 1,062 думи.

Реферат – Ролята на преводната литература за деца в образователния процес

Категория: Реферати

“Книгата е общество. Добрата книга,
както и доброто общество просвещават
и облагородяват чувствата и нравите.” [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 960 думи.

Реферат – Проблеми на старогръцката литература в световното литературознание

Категория: Реферати

В своето съчинение „Оправданието на Агамемнон” Едуард Додс разглежда широко разпространеното мнение, че в гръцката култура се наблюдава липса на способност да се проникне в дълбоките несъзнателни нива на човешките изживявания. Отговорът на въпроса се крие в разглеждането на религията при Омир.
Много често в Омировите творби срещаме átē – състояние на божествено изкушение или заслепение. [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 682 думи.

Писмеността – реферат

Категория: Реферати

1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА КНИГАТА.
Книгата изпълнява историческа роля в развитието на средствата за масова комуникация. Тя може да бъде определена като СМК на базата натрупаното книжовно богатство на човечеството. Книгата разглеждаме като СМК и благодарение на броя на хората, които биха могли да прочетат дадено заглавие. Днес, дори и в случаите на така наречените „бестселъри” [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 1,237 думи.

Реферат: Библията и Омировият епос – двата крайъгълни камъка на западноевропейската литература

Категория: Реферати

Философът, положил основите на редица клонове на познанието – и допринесъл за развитието на други, – Платон, не отделя особено внимание на структурата на литературната творба, на похватите, които биват използвани. И именно защото представите му за поезията са коренно различни от тези на най-известния му ученик, дискурсът, поет от двамата за същността на подражанието, [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 2,010 думи.

Чо Джи-Хун (1920-1968) – реферат

Категория: Реферати

Роден е в семейство на конфуцианци – традиционалисти, от което произхождат няколко изтъкнати литературни фигури от периода на Чосон. Получава обучението си в конфуцианската академия Уольо, където и прави първите си стъпки като поет. В ранните си години бива повлиян от социалистическите течения в литературата, а по-късно от поетите от школата Шинмунхак. След това започва [...]

Етикети: , , , , , ,

Този материал съдържа 522 думи.

Ку Санг (1919) – реферат

Категория: Реферати

Завършва теология в Университета Нихон през 1941г. През 1946г. публикува няколко от своите произведения в Унгхянг, литературно издание на Уонсанската Лига на Писателите в Северна Корея. Списанието е остро разкритикувано от Изпълнителния Комитет на Севернокорейската Федерация за Литература и Изкуство през 1947г., а стихотворенията на Ку Санг ‘Нощ’, ‘Портрет на изгрев’ и ‘Път’ са обявени [...]

Етикети: , , , , , ,

Този материал съдържа 835 думи.

Ким Су-Йонг (1921-1968) – реферат

Категория: Реферати

Възприема модернизма като отправна точка на поезията си, не само откъм техниките, но и в пълния смисъл на неговия дух. Избягва позите на повечето модернисти от това време и започва очертаването на своя собствена уникална територия. Ако същественото послание на модернизма е базирано на логиката на отрицанието, според която нищо не може да се знае [...]

Етикети: , , , , , ,

Този материал съдържа 924 думи.

Реферат – Исторически развой на категорията литература

Категория: Реферати

Откакто в европейски контекст съществуват дисциплини, които изучават това, което днес наричаме литература, т.е. от времето на Платон (IV – Vв.пр.н.е.), през по – голяма част от времето, самото явление не е било обозначено с термина литература, а самият термин не е имал сегашното си значение. В продължение на повече от 2500 години, от времето [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 1,207 думи.