Реферат по литература

Реферат – Елин Пелин и литературата

Категория: Реферати

Стари и млади, бащи и деца.
Конфликтността има многобройни културологически измерения и антропологически характеристики. В нея по драматичен начин се сблъскват традиция и новаторство, младост и старост, град и село, старо и ново време, плаха мечтателност и груби инстинкти, морал и безнравственост. Творбата „Гераците” на Елин Пелин например е изградила удивително богата и сложна картина [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 7,294 думи.

Реферат – Българската литература до втората половина на 20. век

Категория: Реферати

1. Старобългарска литература (8 век — 15 век)
Истинското раждане на старобългарската литература започва с официалното приемане на християнството като държавна религия в България. Старобългарската литература е християнска, защото главният подтик за нейното създаване, нейните смисли, образи, послания идват от християнската култура, тя отразява християнския мироглед. Ето защо първите текстове, които възникват на старобългарски език, са [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 1,850 думи.

Мит, религия, фолклор – реферат

Категория: Реферати

1.Всемирно-историческата и културно-историческата концепция за историята
2. Етносът в полезрението на науката
3. Хоморелигиозност
4. Мит и митотворчество
5. Фолклор и фолклористика
6. Мит, религия, фолклор в българската етнокултурна традиция
1.Всемирно-историческата и културно-историческата концепция за историята
Мит, религия и фолклор в картината на света у българите.Трите феномена съществуват отделно.Митологията и религията са два различни феномена, както мит и обредност.Митът мотивира идеологически обреда, [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 1,062 думи.

Реферат – Ролята на преводната литература за деца в образователния процес

Категория: Реферати

“Книгата е общество. Добрата книга,
както и доброто общество просвещават
и облагородяват чувствата и нравите.” [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 960 думи.

Реферат – Проблеми на старогръцката литература в световното литературознание

Категория: Реферати

В своето съчинение „Оправданието на Агамемнон” Едуард Додс разглежда широко разпространеното мнение, че в гръцката култура се наблюдава липса на способност да се проникне в дълбоките несъзнателни нива на човешките изживявания. Отговорът на въпроса се крие в разглеждането на религията при Омир.
Много често в Омировите творби срещаме átē – състояние на божествено изкушение или заслепение. [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 682 думи.

Реферат – Бележки върху Посланието на Павел до Римляните

Категория: Реферати

Павел споменава за противоречие между еврейските християни и езичниците, които са станали християни. Проблема е, че и двете групи са се големеели една над друга. Затова е било нужно Павел да се обърне и към двете групи в посланието към Римляни. В първа глава на посланието, той акцентира на факта , че езичниците са изгубени, [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 179 думи.

Писмеността – реферат

Категория: Реферати

1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА КНИГАТА.
Книгата изпълнява историческа роля в развитието на средствата за масова комуникация. Тя може да бъде определена като СМК на базата натрупаното книжовно богатство на човечеството. Книгата разглеждаме като СМК и благодарение на броя на хората, които биха могли да прочетат дадено заглавие. Днес, дори и в случаите на така наречените „бестселъри” [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 1,237 думи.

Реферат: Библията и Омировият епос – двата крайъгълни камъка на западноевропейската литература

Категория: Реферати

Философът, положил основите на редица клонове на познанието – и допринесъл за развитието на други, – Платон, не отделя особено внимание на структурата на литературната творба, на похватите, които биват използвани. И именно защото представите му за поезията са коренно различни от тези на най-известния му ученик, дискурсът, поет от двамата за същността на подражанието, [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 2,010 думи.

Реферат – Какво е литература?

Категория: Реферати

В исторически план за литературата се е говорило по три начина: литература е всеки текст в писмена форма; литература е съвкупността от велики книги, които се отличават по форма или експресия (включително произведения на философи, историци, моралисти и т.н.); литература е изкуството на словесното въображение (wordkunst – словесност). Все пак трябва да притежаваме начална представа [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 381 думи.

Чо Джи-Хун (1920-1968) – реферат

Категория: Реферати

Роден е в семейство на конфуцианци – традиционалисти, от което произхождат няколко изтъкнати литературни фигури от периода на Чосон. Получава обучението си в конфуцианската академия Уольо, където и прави първите си стъпки като поет. В ранните си години бива повлиян от социалистическите течения в литературата, а по-късно от поетите от школата Шинмунхак. След това започва [...]

Етикети: , , , , , ,

Този материал съдържа 522 думи.