Реферат по история

Социално-медицинска история – Реферат

Категория: Реферати

Медицински университет – гр. София
Факултет „Обществено здраве”
Специалност „Управление на здравните грижи”
СОЦИАЛНО – МЕДИЦИНСКА
ИСТОРИЯ
Изготвил: Димка Асенова Михайлова
Фак.№ 1343
Медицински университет София
Факултет „ Обществено здраве”
Специалност „Управление на здравните грижи”
П Р О Е К Т
за
Епидемиологично проучване
Случай – контрола
На ТЕМА
„Балканска ендемична нефропатия / БЕН/ ”
Изготвил: Димка Асенова Михайлова
Фак.№ 1343
І. Въведение :
1.Социално- [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 618 думи.

История на икономическите теории: Меркантилизма в Англия, Франция, Германия

Категория: Реферати

Меркантилизма в Англия
Представител на ранния меркантилизъм е Уилям Станфорд 1554-1612 Неговорто произведение ‘Критическо изложение на някой жалби на наши сънародници’ е издадено в Лондон през 1581 г. То е написано под формата на диалог м/ду : Рицар (земевладелец) Фермер (земеделец) тъговец (занаятчия ) и богослов. Авторът се изказва от името на последния. В произведението [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 2,214 думи.

Средновековна Обща История – Карл Велики – Реферат

Категория: Реферати

Средновековна Обща История – Карл Велики – портрет на един владетел
Според едно копие от наръчника по смятане на Бийд Преподобни, когато Карл Велики е бил жив – преписвачът е отбелязал годината на раждането, но не и годината на смъртта му, – бъдещият император е роден „на 4 от априлските нони”, сиреч на втори април. Възможно [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 5,521 думи.

Реферат – Баската сепаратистка организация ЕТА

Категория: Реферати

Euskadi Този или Askatasuna ЕТА (баски за „Баска свободна държава“, е въоръженa националистическа сепаратистка организация.Основана през 1959 г., тя еволюира от групата застъпваща се за традиционните културни обичаи,до въоръжена група, изискваща независимост за баските.
Според официалните данни на испанското правителство,от 1968 до наши дни ЕТА е отнела живота на 823 души групата е призната като терористична [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 1,290 думи.

Реферат – Авентин и манастирските библиотеки

Категория: Реферати

Противопоставени на своето време т.нар. „ средни векове”, последователите на Възраждането идентифицират собствената си епоха. Епоха, която се характеризира с преклонението пред културното наследство на Античността, критика на схоластичните традиции на предшестващите векове и опора на авторитета на разума, интереса към науката, антропоцентризъм и селекция на човешкия опит. По степен на развитие и разпространение на [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 2,318 думи.

Реферат – Промени в Западна Европа след Великите географски открития

Категория: Реферати

В периода ХV-ХVII благодарение на смелите експедиции на пътешественици и мореплаватели от много европейски страни била открита и изследвана голяма част от земната повърхност, моретата и океаните.Този период от историята е известен като Великите географски открития.
Но Великите географски открития не били просто авантюристични пътешествия, а имали ясна и конкретна цел. А именно тъй като в [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 2,532 думи.

Реферат – Жените в революционната дейност

Категория: Реферати

В борба против турското владичество през епохата на Българското възраждане наред с мъжете активно участие вземат и плеяда смели и достойни за уважение жени. Те не се боят от нищо и не трепват пред никакви тежки изпитания в името на свободата. Окриляни от светлата вяра на Левски, някой от тях прегръщат делото му и по [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 1,730 думи.

Реферат – Утвърждаване и териториално разширение на българската държава през 9. век

Категория: Реферати

Обединението на славянския и прабългарския етнос, завършило със създаването на българската държава, както и последвалите събития от края на 7 и началото на 8 в. засвидетелствали борбения дух на двете племенни групи и значителния управленчески опит на прабългарите. В стремежите си да завладеят нови територии и да утвърдят властта си над тях първите български ханове [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 6,902 думи.

Вероятности в българската история – реферат

Категория: Реферати

В настоящето изложение се спирам върху някои исторически събития, които са можели да променят територията на България в нейна полза.
……….
Първо.
Непосредствено след 9 септември 1944 год., окупационните Български войски в Беломорието и Македония получават заповед да се приберат в границите на България от 1940 год. Този акт не е тактически, а стратегически погрешен. Събитията само след [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 1,615 думи.

България и Русия – есе

Категория: Есета

Отношенията между две отделни държави се наричат външна политика. Но на дали връзката между България и Русия може да бъде просто политика. Отношенията на две толкова близки и в същото време толкова приличащи си една на друга държави никога не остава само на политическо ниво.Не напразно сме се наричали и още се наричаме братски народи.Православни [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 419 думи.